Các gói dịch bảo trì công trình mà sicom cung cấp

CÁC GÓI DỊCH VỤ MÀ SICOM CUNG CẤP

1. Tư vấn lập quy trình Bảo trì:
 • Thu thập hồ sơ tài liệu hoàn công công trình;
 • Thu thập hồ sơ Bảo trì công trình;
 • Khảo sát thực tế công trình;
 • Lập quy trình Bảo trì;
 • Báo cáo & điều chỉnh; và
 • Hướng dẫn sử dụng.


2. Tư vấn quản lý Bảo trì tòa nhà:
 • Nội dung:
 • Thay mặt chủ sở hữu tòa nhà quản lý các nhà thầu tham gia bảo trì tòa nhà
 • Sản phẩm:
 • Xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch Bảo trì hàng năm;
 • Là đầu mối duy nhất giúp chủ sở hữu tòa nhà quản lý tất cả các nhà thầu tham gia bảo trì công trình;
 • Cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện bảo trì tại thời điểm bất kỳ: khối lượng, ngân sách, tiến độ;
 • Đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu bảo trì tòa nhà: tiết kiệm năng lượng, an toàn, vệ sinh môi trường;
 • Lập báo cáo hàng năm về việc thực hiện bảo trì công trình nộp cơ quan quản lý nhà nước.


3. Thực hiện bảo trì tòa nhà:
 • Thực hiện các công việc bảo trì do chủ sở hữu giao:
 • Bảo trì phần xây dựng: sơn, ốp lát, lam kiến trúc, …;
 • Bảo trì hệ điện, điện nhẹ;
 • Bảo trì hệ lạnh, thông gió;
 • Bảo trì hệ cơ: cấp nước, thoát nước, XLNT, ...
 • Bảo trì hệ thống PCCC.


4. Thực hiện cải tạo sửa chữa:
 • Tư vấn kiểm duyệt đề xuất cải tạo, sửa chữa của khách thuê;
 • Thiết kế & tính toán sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu của chủ sở hữu hoặc khách thuê; và
 • Thi công sửa chữa, cải tạo theo thiết kế đã được phê duyệt.


5. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành:
 • Kiểm định chất lượng công trình
 • Báo cáo đánh giá an toàn chịu lực của công trình
 • Báo cáo đánh giá an toàn vận hành của công trình.


6.  Quan trắc công trình:
 • Xác định giá trị lún: lún lệch, tốc độ lún trung bình, so với các giới hạn lún được tính toán theo thiết kế;
 • So sánh giá trị độ lún, độ chuyển dịch trung bình của công trình có nằm trong giới hạn cho phép.
 • Báo cáo về tình hình lún và đề xuất giải pháp.
 
Vui lòng liên hệ sicom để nhận được báo giá mới nhất cho từng gói dịch vụ.


 • Ngày: 2017-07-10
 • Lượt xem: 253