Các hình thức bảo trì công trình

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH TRÊN THẾ GIỚI 

1. Bảo trì hư hỏng:

Bảo trì sự cố là hình thức bảo trì mà mọi người chờ đợi cho đến khi thiết bị, bộ phận công trình hoặc công trình bị lỗi, bị sự cố và tiến hành sửa chữa, bảo trì. Hình thức bảo trì này thường được sử dụng khi sự hư hỏng không ảnh hưởng đến hoạt động hoặc sản xuất hoặc gây ra sự thiệt hại ngoài chi phí khắc phục sự cố.

2. Bảo trì phòng ngừa:
Đây là hình thức bảo trì hàng ngày (làm sạch, bôi dầu, kiểm tra và thắt chặt lại bu lông, ốc vít, ...). Hình thức này được thiết kế để duy trì tình trạng sẵn sàng làm việc của thiết bị, công trình thông qua việc phòng chống xuống cấp, kiểm tra định kỳ hoặc chuẩn đoán tình trạng của thiết bị, công trình để đánh giá mức độ xuống cấp. Hình thức này được chia thành 02 hình thức bảo trì: (1) Bảo trì định kỳ và (2) bảo trì chuẩn đoán. Cũng giống như việc sử dụng các loại thuốc phòng bệnh để kéo dài tuổi thọ của con người, tuổi thọ của công trình, thiết bị có thể được kéo dài bằng việc thực hiện công tác bảo trì phòng ngừa.


 2a. Bảo trì định kỳ:
 Bảo trì định kỳ bao gồm việc kiểm tra định kỳ, bảo trì, vệ sinh và thay thế, sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng để ngăn chặn các sự cố bất ngờ hoặc các vấn đề ảnh hưởng tới quá trình vận hành.


2b. Bảo trì chuẩn đoán:
Đây là phương pháp bảo trì mà tuổi thọ của các bộ phận quan trọng được dự doán dựa trên kiểm tra hoặc chẩn đoán để khai thác tối đa tuổi thọ của các bộ phận này. So với bảo trì định kỳ, bảo trì chuẩn đoán là hình thức bảo trì có điều kiện. Hình thức bảo trì này kiểm soát xu hướng tình trạng của thiết bị, công trình dựa trên việc đo lường, phân tích các dữ liệu liên quan tới việc xuống cấp và sử dụng hệ thống theo dõi, quan sát được thiết kế để kiểm soát tình trạng của thiết bị, công trình thông qua hệ thống quan trắc thời gian thực.


3. Bảo trì phòng ngừa tổng thể:
Bảo trì phòng ngừa tổng thể cải thiện trang thiết bị, công trình để bảo trì phòng ngừa có thể được tiến hành một cách đáng tin cậy. Thiết bị, công trình với một điểm yếu thiết kế phải được thiết kế lại để cải thiện độ tin cậy, hoặc tăng cường khả năng bảo trì.


  • Ngày: 2017-07-10
  • Lượt xem: 1528