Khảo sát và làm việc tại BVUB cơ sở 2

Theo kế hoạch, cán bộ kỹ thuật của BVUB và Sicom cùng xuống làm việc tại BVUB cơ sở 2 ngày 9/10/2018. Tại thời điểm này, công trường có hơn 500 công nhân đang trực tiếp thi công. Các máy móc thiết bị kỹ thuật chính của bệnh viện đã về công trường, một số đã lắp đặt như: máy phát điện, máy bơm PCCC và máy bơm nước, ...
Trân trọng.


  • Ngày: 2018-10-11
  • Lượt xem: 386