Cập nhật một số điểm đáng chú ý của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP

Thực tế, dù có quy định từ rất lâu nhưng cả chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân đều không mặn mà với bảo hiểm cháy nổ. Chỉ đến khi vụ cháy chung cư Carina Plaza (Q.8, TP.HCM) xảy ra, nhiều cư dân và cả chủ đầu tư mới giật mình mới tìm hiểu về loại hình bảo hiểm này. SICOM xin cập nhật một số điểm đáng chú ý của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2018) để quý anh chị tiện theo dõi:

  1. Tất cả nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ;
  2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp công trình chưa nghiệm thu PCCC, không có biên bản kiểm tra an toàn về PCCC, biên bản kiểm tra đã quá hạn 1 năm...;
  3. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỉ đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại Nghị định. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỉ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
  4. Mức bảo hiểm sẽ căn cứ vào phí bảo hiểm. Mà phí bảo hiểm lại tính dựa trên tài sản có hóa đơn đang có tại công trình. Đây là vấn đề nan giải vì Việt Nam ta vốn không phải có nền văn hóa hóa đơn.

Nghị định cũng loại trừ khá nhiều trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm được miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm lẽ ra không nên miễn trừ. Ví dụ như miễn trừ các thiệt hại: Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh; Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ; Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính; Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

Trân trọng.

SICOM's team.


  • Ngày: 2018-04-11
  • Lượt xem: 284