SICOM phối hợp với Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo về Đánh giá tình trạng công trình

SEMINAR: STRUCTURAL DAMAGE DETECTION - OVERVIEW 

(Tổng quan về các phương pháp phát hiện cấu kiện bị hỏng trong các công trình đang trong quá trình khai thác và sử dụng)
Tại: Đại học Tôn Đức Thắng. Địa chỉ: 98 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Ngày 09 tháng 11 năm 2012 tại Đại học Tôn Đức Thắng, TS. Trần Việt Anh (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SICOM) đã trình bày báo cáo thứ 3 trong chuỗi  seminar về Bảo trì công trình. Bài báo cáo giới thiệu tổng quan các phương pháp phát hiện cấu kiện bị hỏng trong quá trình khai thác và sử dụng. Việc đánh giá tình trạng của công trình được phân thành 04 cấp độ chính:
1. Sự xuất hiện của cấu kiện hư hỏng trong công trình;
2. Vị trí của các cấu kiện bị hư hỏng;
3. Mức độ hư hỏng của các cấu kiện; và
4. Đánh giá tuổi thọ còn lại của công trình.

Mức độ 4 (Đánh giá tuổi thọ còn lại của công trình) phụ thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế của từng nước, kinh nghiệm của người chủ trì. Vì vậy, các nghiên cứu về việc đánh giá tình trạng công trình chủ yếu dừng ở bước 3 - xác định mức độ hư hỏng của các cấu kiện trong công trình.
Báo cáo phân loại các phương pháp xác định cấu kiện hư hỏng trong công trình thanh 02 nhóm phương pháp chính:
1. Các phương pháp không sử dụng mô hình kết cấu công trình.
Nằm trong nhóm phương pháp này gồm có các phương pháp như: visual inspection, Tap test, X-ray test, Gamma - ray test, measuring traveling time of signal inside structure, change in modal parameters (such as: frequency, mode shape, stiffness matrix, flexibility matrix, ...),...
Nhóm phương pháp này thường đơn giản, thích hợp cho các kết cấu liên tục. Tuy nhiên, nhóm phương pháp này thường tốn nhiều thời gian và thường chỉ thích hợp sau khi vị trí các hư hỏng trong công trình được xác định.
2. Các phương pháp sử dụng mô hình kết cấu công trình.
- Nằm trong nhóm các phương pháp này gồm có các phương pháp sử dụng đáp ứng tĩnh và động của công trình, phương pháp tối ưu hóa gen, Kalman filter, Extended Kalman filter, Least Square, Neural Network, ... Tuy mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm khác nhau, chúng có chung một điểm là yêu cầu về mô hình của kết cấu công trình hoặc phương trình cân bằng của kết cấu công trình.
- Nhóm phương pháp này rất đa dạng, đáp ứng việc tìm kiếm hư hỏng trong công trình cho nhiều loại công tình khác nhau, có thể xác định sự xuất hiện của các cấu kiện hư hỏng trong công trình, vị trí và mức độ hư hỏng của cấu kiện.
-Báo cáo sau đó tập trung giới thiệu phương pháp Damage Locating Vector, những đóng góp của tác giả và cộng sự trong việc phát triển và ứng dụng vào các công trình thực tế.
- Quý vị độc giả quan tâm vui lòng click chuột vào đây hoặc đây để tải tài liệu trình bày của TS. Trần Việt Anh để tham khảo.
- Ghi nhận một số hình ảnh của buổi seminar thứ 3 tại Đại học Tôn Đức Thắng được thể hiện như bên dưới:
Clip về tap test coi tại đây hoặc tại đây.
 
 

Trân trọng.


  • Ngày: 2017-07-02
  • Lượt xem: 254