Ngày hội tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp tại trường Cao Thắng

Gần 50 doanh nghiệp tham gia sự kiện này


Một số hình ảnh của ngày hội này:


 


Sicom's team


  • Ngày: 2018-10-27
  • Lượt xem: 591