Thi công xây dựng nhà máy công nghệ sinh học và thiết bị y tế

Thi công xây dựng Nhà Máy công nghệ Sinh Học và Thiết Bị Y Tế


    Chủ đầu tư: Nhà Máy công nghệ Sinh Học và Thiết Bị Y Tế:

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng


  • Ngày: 2018-10-21
  • Lượt xem: 470