Thi công xây dựng nhà máy United Healthcare

Thi công xây dựng nhà máy United healthcare

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhà Máy United Healthcare

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng


  • Ngày: 2018-10-21
  • Lượt xem: 1311