Dịch vụ > Bảo trì công trình> 3. Thực hiện bảo trì công trình


Bảo trì công trình bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: Bảo trì xây dựng (bảo trì kết cấu công trình, bảo trì chi tiết kiến trúc) + bảo trì thiết bị (bảo trì hệ thống cơ điện lạnh - MEP) + Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành + kiểm định chất lượng công trình +kiểm tra, quan trắc, bảo dưỡng và sửa chữa công trình nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình

1. Nội dung:

Thực hiện việc bảo trì các hệ thống, công việc được chủ sở hữu giao, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

1) Bảo trì phần xây dựng: sơn, trát, ốp lát, các chi tiết kiến trúc (lam, lan can, …)

2) Bảo trì hệ điện, điện nhẹ: bảo trì tủ điện, đèn điện, hệ BMS, camera, loa, ….

3) Bảo trì hệ lạnh, thông gió: bảo trì Chiller, VRV, máy lạnh 2 cục, máy lạnh âm trần, máy lạnh tủ đứng, quạt điện các loại, các loại đường ống thông gió, …

4) Bảo trì hệ : Bảo trì hệ thống cấp nước bao gồm bể nước cấp, đường ống cấp nước sạch, bể nước trên mái, các loại vòi nước, bồn chậu rửa; Bảo trì hệ thống thoát nước bao gồm đường ống thoái nước, bể xử nước thải, hệ thống thiết bị vệ sinh trong nhà vệ sinh, …

5) Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy: bảo trì bể cấp nước chữa cháy, bơm nước chữa cháy, đường ống nước chữa cháy, hệ thống báo khói, hệ thông báo nhiệt, hệ thống đầu phun, …

6) Bảo trì thang máy: bảo trì & sửa chữa thang máy, thang cuốn các loại

7) Bảo trì hệ thống khí y tế: Bảo trì hệ thống cấp khí CO2, Oxy, Ni , …

8) Bảo trì máy phát điện

9) Bảo trì hệ thống chống sét: bảo trì hệ kim thu sét, kiểm tra điện trở, bảo trì hệ đường dây thu sét, …

10) Kiểm định chất lượng công trình: Các công trình xây dựng cần được kiểm định chất lượng sau khi trải qua các thảm họa như cháy nổ, động đất, … hoặc sau một thời gian sử dụng theo quy định của quy trình bảo trì công trình hoặc theo yêu cầu của quan quản nhà nước về xây dựng.

11) Đánh

Các dịch vụ liên quan
1. Lập quy trình bảo trì công trình
2. Quản lý bảo trì công trình
3. Thực hiện bảo trì công trình
4. Cải tạo, sửa chữa công trình
5. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành
6. Quan trắc công trình