Dịch vụ > Đầu tư xây dựng

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

SICOM là đối tác chiến lược phát triển các dự án bất động sản. Các công việc đảm nhận:

               1. Đầu tư vốn phát triển dự án độc lập hoặc liên doanh liên kết với các đối tác;
               2. Xin cấp phép quy hoạch;
               3. Đăng ký làm chủ đầu tư;
               4. Thỏa thuận quy hoạch;
               5. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư;
               6. Thỏa thuận đấu nối hạ tầng;
               7. Thẩm duyệt PCCC;
               8. Đánh giá tác động môi trường;
               9. Thiết kế;
               10. Xin phép xây dựng;
               11. Thi công xây dựng;
               12. Thi công cảnh quan, nội và ngoại thất công trình;
               13. Quản lý & vận hành công trình;
               14. Bảo trì công trình.

               Đặc biệt, với kinh nghiệm triển khai các dự án theo hình thức BT, BOT, BT, SICOM sẽ đem lại nhiều giá trị cho đối tác khi hợp tác phát triển các dự án theo mô hình BT, BOT hoặc PPP như: đầu tư xây dựng bệnh viện, đầu tư xây dựng trường học, đầu tư xây dựng cầu, đường.

               Trân trọng.

               SICOM's team.