BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Bảo trì tòa nhà Viện Dầu khí

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sicom đã ký hợp đồng bảo trì tòa nhà văn phòng Viện dầu khí ở Quận Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản dầu khí (PSA)

  • Ngày: 2017-07-01
  • Lượt xem: 69
Xem chi tiết
Bảo trì tòa nhà Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sicom đã ký hợp đồng bảo trì tòa nhà văn phòng tập đoàn dầu khí quốc giá ở Quận Ba Đình, Hà Nội với Công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản dầu khí (PSA)

  • Ngày: 2017-07-01
  • Lượt xem: 46
Xem chi tiết
Bảo trì tòa nhà PETROVIETNAM tại TP HCM

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sicom đã ký hợp đồng bảo trì tòa nhà văn phòng PETROVIETNAM ở Quận 1 TP HCM với Công ty Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS)

  • Ngày: 2017-07-01
  • Lượt xem: 37
Xem chi tiết
Bảo trì tòa nhà Etown

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sicom đã ký hợp đồng bảo trì tòa nhà văn phòng REE ở Etown Quận Tân Bình TP HCM với Công ty TNHH Quản lý bất động sản REE

  • Ngày: 2017-07-01
  • Lượt xem: 25
Xem chi tiết