Theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD (Điều 17) các công trình và bộ phận công trình cần quan trắc trong quá trình sử dụng bao gồm (Phụ lục VII):
1 Nhà ở Nhà chung cư, nhà ở tập thể
2Lượt trả lời
37Lượt xem
Gần đây bởi baotricongtrinh  ·  Sep 11 '17 at 8:17 pm
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
With selected deselect topics
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ