Tạo chủ đề
Tạo chủ đề mới
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Bảo trì công trình
Bảo trì công trình
24
Chủ đề
34
Posts
0
Người theo dõi
Yes No
Hide topic messages
Yes No
Enable infinite scrolling
Theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD (Điều 17) các công trình và bộ phận công trình cần quan trắc trong quá trình sử dụng bao gồm (Phụ lục VII):
1 Nhà ở Nhà chung cư, nhà ở tập thể
2Lượt trả lời
487Lượt xem
Gần đây bởi baotricongtrinh  ·  Sep 11 '17 at 8:17 pm
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ