Cộng đồng bảo trì công trình là nơi giao lưu chia sẻ kiến thức liên quan tới bảo trì công trình của không chỉ dân làm bảo trì mà còn của các nhà quản lý tòa nhà, các chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, cung cấp vật tư, máy móc thiết bị, ... với mục tiêu nâng cao ý thức của các thành viên có ảnh hưởng tới vòng đời của một dự án. Mục tiêu của cộng đồng bảo trì trong thời gian sắp tới là thực hiện 3 việc:

  1. Thành lập hiệp hội quản lý và bảo trì tòa nhà chi nhánh phía Nam. Hiệp hội quản lý và bảo trì đã được thành lập ngày 8/9/2015. 595f98e765a74.png
  2. Ứng dụng tin học vào quản lý và bảo trì tòa nhà. Đặc biệt là ứng dụng của 2 phần mềm: CMMS & BIM
  3. Với xu thế sử dụng mô hình BIM vào giai đoạn đầu tư xây dựng công trình ngày càng phổ biến và rộng rãi. Đặc biệt, với nhiều nước tiên tiến trên thế giới, việc ứng dụng BIM vào đầu tư xây dựng là điều kiện tiên quyết cho các dự án đầu tư có sự tham gia của vốn ngân sách. Việc xây dựng ngân hàng dữ liệu về các công trình của TP HCM bằng phần mềm BIM từ giai đoạn đầu tư xây dựng là điều khả thi và là đích đến trong tương lại gần của cộng đồng bảo trì công trình. Một doanh nghiệp chắc chắn không đủ nguồn lực để thực hiện điều này, nhưng với một cộng đồng thì đó là điều có thể. Điều quan trọng là cơ chế, hình thức để tập hợp các nguồn lực đó cho sự phát triển chung của cộng đồng bảo trì công trình nói riêng và nước nhà nói chung. Trân trọng.
Cộng đồng bảo trì công trình là nơi giao lưu chia sẻ kiến thức liên quan tới bảo trì công trình của không chỉ dân làm bảo trì mà còn của các nhà quản lý tòa nhà, các chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, cung cấp vật tư, máy móc thiết bị, ... với mục tiêu nâng cao ý thức của các thành viên có ảnh hưởng tới vòng đời của một dự án. Mục tiêu của cộng đồng bảo trì trong thời gian sắp tới là thực hiện 3 việc: 1. Thành lập hiệp hội quản lý và bảo trì tòa nhà chi nhánh phía Nam. Hiệp hội quản lý và bảo trì đã được thành lập ngày 8/9/2015. ![595f98e765a74.png](serve/attachment&path=595f98e765a74.png) 2. Ứng dụng tin học vào quản lý và bảo trì tòa nhà. Đặc biệt là ứng dụng của 2 phần mềm: CMMS & BIM 3. Với xu thế sử dụng mô hình BIM vào giai đoạn đầu tư xây dựng công trình ngày càng phổ biến và rộng rãi. Đặc biệt, với nhiều nước tiên tiến trên thế giới, việc ứng dụng BIM vào đầu tư xây dựng là điều kiện tiên quyết cho các dự án đầu tư có sự tham gia của vốn ngân sách. Việc xây dựng ngân hàng dữ liệu về các công trình của TP HCM bằng phần mềm BIM từ giai đoạn đầu tư xây dựng là điều khả thi và là đích đến trong tương lại gần của cộng đồng bảo trì công trình. Một doanh nghiệp chắc chắn không đủ nguồn lực để thực hiện điều này, nhưng với một cộng đồng thì đó là điều có thể. Điều quan trọng là cơ chế, hình thức để tập hợp các nguồn lực đó cho sự phát triển chung của cộng đồng bảo trì công trình nói riêng và nước nhà nói chung. Trân trọng.

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
111
Lượt xem
1
Lượt trả lời
2
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ