Sử dụng mindmap để cập nhật & theo dõi hệ thống các văn bản pháp luật sẽ được trình bày ở chuỗi các bài viết. Bài đầu tiên này sẽ cung cấp cho quý độc giả các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng số 50/2014/QH13. Các bài tiếp theo sẽ trình bày các văn bản hướng dẫn cho các nghị định liên quan cũng theo dạng mindmap để tiện theo dõi và cập nhật.
59b2a1e74ecbf.png
Để theo dõi và cập nhật các văn bản tiếp theo ở cùng định dạng, quý độc giả vui lòng xem các bài viết tiếp theo.
Trân trọng cảm ơn.

Sử dụng mindmap để cập nhật & theo dõi hệ thống các văn bản pháp luật sẽ được trình bày ở chuỗi các bài viết. Bài đầu tiên này sẽ cung cấp cho quý độc giả các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng số 50/2014/QH13. Các bài tiếp theo sẽ trình bày các văn bản hướng dẫn cho các nghị định liên quan cũng theo dạng mindmap để tiện theo dõi và cập nhật. ![59b2a1e74ecbf.png](serve/attachment&path=59b2a1e74ecbf.png) Để theo dõi và cập nhật các văn bản tiếp theo ở cùng định dạng, quý độc giả vui lòng xem các bài viết tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
163
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ