Theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD (Điều 16) các công trình và bộ phận công trình cần quan trắc trong quá trình sử dụng bao gồm (Phụ lục VI):

1 Nhà ở Nhà chung cư, ký túc xá: Cấp I trở lên
2 Công trình giáo dục: Cấp I trở lên
3 Công trình y tế: Cấp I trở lên
4 Công trình thể thao, Sân vận động, nhà thi đấu: Cấp I trở lên
5 Công trình văn hóa Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; bảo tàng, thư viện, triển lãm; công trình vui chơi, giải trí và các công trình văn hóa tập trung đông người khác: Cấp I trở lên
6 Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp: Cấp I trở lên
6a. Trung tâm thương mại, siêu thị. Cấp I trở lên
7 Cáp treo vận chuyển người Mọi cấp
8 Nhà ga Nhà ga hàng không. Mọi cấp
8a. Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt, bến xe ô tô. Cấp I trở lên
9 Công trình sản xuất vật liệu xây dựng Silô, bồn chứa. Cấp II trở lên
9a Ống khói, nhà máy, tháp trao đổi nhiệt. Cấp I trở lên
10 Công trình công nghiệp nhẹ Kết cấu dạng nhà, kết cấu nhịp lớn dạng khung Cấp I trở lên
11 Cấp nước Đài nước. Cấp II trở lên
12 Công trình thông tin, truyền thông Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS. Cấp II trở lên
13 Bãi đỗ xe ô tô, xe máy Bãi đỗ xe ngầm. Cấp II trở lên
13a Bãi đỗ xe nổi. Cấp II trở lên
14 Công trình giao thông trong đô thị Cầu đường bộ. Cấp I trở lên
14a Hầm đường bộ. Cấp I trở lên

Theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD (Điều 16) các công trình và bộ phận công trình cần quan trắc trong quá trình sử dụng bao gồm (Phụ lục VI): 1 Nhà ở Nhà chung cư, ký túc xá: **Cấp I trở lên** 2 Công trình giáo dục: **Cấp I trở lên** 3 Công trình y tế: **Cấp I trở lên** 4 Công trình thể thao, Sân vận động, nhà thi đấu: **Cấp I trở lên** 5 Công trình văn hóa Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; bảo tàng, thư viện, triển lãm; công trình vui chơi, giải trí và các công trình văn hóa tập trung đông người khác: **Cấp I trở lên** 6 Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp: **Cấp I trở lên** 6a. Trung tâm thương mại, siêu thị. **Cấp I trở lên** 7 Cáp treo vận chuyển người **Mọi cấp** 8 Nhà ga Nhà ga hàng không. **Mọi cấp** 8a. Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt, bến xe ô tô. **Cấp I trở lên** 9 Công trình sản xuất vật liệu xây dựng Silô, bồn chứa. **Cấp II trở lên** 9a Ống khói, nhà máy, tháp trao đổi nhiệt. **Cấp I trở lên** 10 Công trình công nghiệp nhẹ Kết cấu dạng nhà, kết cấu nhịp lớn dạng khung **Cấp I trở lên** 11 Cấp nước Đài nước. **Cấp II trở lên** 12 Công trình thông tin, truyền thông Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS. **Cấp II trở lên** 13 Bãi đỗ xe ô tô, xe máy Bãi đỗ xe ngầm. Cấp II trở lên 13a Bãi đỗ xe nổi. **Cấp II trở lên** 14 Công trình giao thông trong đô thị Cầu đường bộ. **Cấp I trở lên** 14a Hầm đường bộ. **Cấp I trở lên**

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời

26/2016/TT-BXD:
Điều 16. Quan trắc công trình, bộ phận công trình trong quá trình khai thác, sử dụng

Trong quá trình khai thác, sử dụng, các công trình quy định tại Phụ lục VI Thông tư này và các công trình có dấu hiệu lún, nứt, nghiêng và các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây sập đổ công trình bắt buộc phải được quan trắc. Các bộ phận công trình cần được quan trắc là hệ kết cấu chịu lực chính của công trình mà khi bị hư hỏng có thể dẫn đến sập đổ công trình (ví dụ: dàn mái không gian, hệ khung chịu lực chính của công trình, khán đài sân vận động, ống khói, si lô,...).
Nội dung quan trắc đối với các công trình tại Phụ lục VI Thông tư này được quy định trong quy trình bảo trì bao gồm: các vị trí quan trắc, thông số quan trắc và giá trị giới hạn của các thông số này (ví dụ: biến dạng nghiêng, lún, nứt, võng,...), thời gian quan trắc, số lượng chu kỳ đo và các nội dung cần thiết khác.
Yêu cầu chung đối với công tác quan trắc công trình trong quá trình khai thác, sử dụng: a) Nhà thầu quan trắc lập phương án quan trắc phù hợp với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này; trong đó quy định về phương pháp đo, thiết bị đo, sơ đồ bố trí và cấu tạo các mốc quan trắc, tổ chức thực hiện, phương pháp xử lý số liệu đo và các nội dung cần thiết khác trình người có trách nhiệm bảo trì công trình phê duyệt; b) Nhà thầu quan trắc phải thực hiện quan trắc theo phương án quan trắc được phê duyệt và báo cáo người có trách nhiệm bảo trì về kết quả quan trắc, các số liệu quan trắc phải được so sánh, đánh giá với giá trị giới hạn do nhà thầu thiết kế xây dựng công trình quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan. Trường hợp số liệu quan trắc quy định tại Khoản 2 Điều này vượt giá trị giới hạn cho phép hoặc có dấu hiệu bất thường khác thì người có trách nhiệm bảo trì phải tổ chức đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và có biện pháp xử lý kịp thời.

**26/2016/TT-BXD: Điều 16. Quan trắc công trình, bộ phận công trình trong quá trình khai thác, sử dụng** Trong quá trình khai thác, sử dụng, các công trình quy định tại Phụ lục VI Thông tư này và các công trình có dấu hiệu lún, nứt, nghiêng và các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây sập đổ công trình bắt buộc phải được quan trắc. Các bộ phận công trình cần được quan trắc là hệ kết cấu chịu lực chính của công trình mà khi bị hư hỏng có thể dẫn đến sập đổ công trình (ví dụ: dàn mái không gian, hệ khung chịu lực chính của công trình, khán đài sân vận động, ống khói, si lô,...). Nội dung quan trắc đối với các công trình tại Phụ lục VI Thông tư này được quy định trong quy trình bảo trì bao gồm: các vị trí quan trắc, thông số quan trắc và giá trị giới hạn của các thông số này (ví dụ: biến dạng nghiêng, lún, nứt, võng,...), thời gian quan trắc, số lượng chu kỳ đo và các nội dung cần thiết khác. Yêu cầu chung đối với công tác quan trắc công trình trong quá trình khai thác, sử dụng: a) Nhà thầu quan trắc lập phương án quan trắc phù hợp với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này; trong đó quy định về phương pháp đo, thiết bị đo, sơ đồ bố trí và cấu tạo các mốc quan trắc, tổ chức thực hiện, phương pháp xử lý số liệu đo và các nội dung cần thiết khác trình người có trách nhiệm bảo trì công trình phê duyệt; b) Nhà thầu quan trắc phải thực hiện quan trắc theo phương án quan trắc được phê duyệt và báo cáo người có trách nhiệm bảo trì về kết quả quan trắc, các số liệu quan trắc phải được so sánh, đánh giá với giá trị giới hạn do nhà thầu thiết kế xây dựng công trình quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan. Trường hợp số liệu quan trắc quy định tại Khoản 2 Điều này vượt giá trị giới hạn cho phép hoặc có dấu hiệu bất thường khác thì người có trách nhiệm bảo trì phải tổ chức đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và có biện pháp xử lý kịp thời.

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
106
Lượt xem
1
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ