Với các nhà quản lý dự án xây dựng thì 2 nghị định hết sức quan trọng và được sử dụng như nước uống và không khí hàng ngày là: 46/2015/NĐ-CP & 59/2015/NĐ-CP. Sử dụng mindmap, các văn bản hướng dẫn 2 nghị định quan trọng này được thể hiện như sau:
59babcfa3b345.jpeg
File gốc mindmap được upload lên Mindmap cho nghị định 46/2015/NĐ-CP & /2015/NĐ59-CP để những độc giả quan tâm tiện download về và sử dụng. Hy vọng hữu ích cho quý độc giả. Nếu đường link bị lỗi, quý độc giả vui lòng gửi email tới: info@sicom.com.vn để nhận được file.
Để theo dõi và cập nhật các văn bản tiếp theo ở cùng định dạng, quý độc giả vui lòng xem các bài viết tiếp theo.
Trân trọng cảm ơn.

Với các nhà quản lý dự án xây dựng thì 2 nghị định hết sức quan trọng và được sử dụng như nước uống và không khí hàng ngày là: 46/2015/NĐ-CP & 59/2015/NĐ-CP. Sử dụng mindmap, các văn bản hướng dẫn 2 nghị định quan trọng này được thể hiện như sau: ![59babcfa3b345.jpeg](serve/attachment&path=59babcfa3b345.jpeg) File gốc mindmap được upload lên [Mindmap cho nghị định 46/2015/NĐ-CP & /2015/NĐ59-CP](http://upfile.vn/75ZCMTjCNrGg/luat-xd-so-50-2014-qh13-imx.html "Mindmap cho nghị định 46/2015/NĐ-CP & /2015/NĐ59-CP") để những độc giả quan tâm tiện download về và sử dụng. Hy vọng hữu ích cho quý độc giả. Nếu đường link bị lỗi, quý độc giả vui lòng gửi email tới: info@sicom.com.vn để nhận được file. Để theo dõi và cập nhật các văn bản tiếp theo ở cùng định dạng, quý độc giả vui lòng xem các bài viết tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG có thể tìm thấy cuối thông tư số 08/2016/TT-BXD;
MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG có thể tìm thấy cuối thông tư số 09/2016/TT-BXD;

**MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG** có thể tìm thấy cuối thông tư số 08/2016/TT-BXD; **MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG** có thể tìm thấy cuối thông tư số 09/2016/TT-BXD;

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
389
Lượt xem
1
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ