Nhân dịp có 1 người bạn hỏi tôi về ứng dụng của CMMS vào quản lý vận hành và bảo trì công trình, tôi xin chia sẻ với anh em vài thông tin về CMMS.
Trước hết, định nghĩa về CMMS. CMMS là viết tắt của “Computerized Maintenance Management System”. Một hệ thống CMMS là phần mềm máy tính giúp cho team quản lý vận hành & bảo trì công trình có thể theo dõi được tất cả các thiết bị, tài sản mà họ có trách nhiệm quản lý, lên lịch, theo dõi các công việc bảo trì, theo dõi lịch sử bảo trì. Các công việc mà CMMS có thể hỗ trợ được thể hiện như hình bên dưới:
59c610d4c44b7.png
Cụ thể một số công việc mà CMMS có thể thực hiện như sau:

  1. Theo dõi công việc bảo trì: Người quản lý bảo trì có thể chọn thiết bị với 1 sự cố hỏng hóc, mô tả hư hỏng, giao cho một nhân viên kỹ thuật để họ có thể sửa chữa. Khi máy móc thiết bị được sửa, người kỹ thuật chịu trách nhiệm sẽ đánh dấu công việc “Hoàn thành” và người quản lý sẽ được thông báo rằng công việc đã xong.
  2. Lên lịch công việc: Bảo trì chúng ta thực hiện là bảo trì phòng ngừa. Vì vậy, chúng ta cần một lịch làm việc đáng tin cậy đối với máy móc thiết bị. Hệ thống CMMS sẽ lập kế hoạch định kỳ và gửi thông báo nhắc nhở đến cho người được giao công việc. Tổ chức việc lập kế hoạch giúp tránh được các quá tải trong công việc cho team bảo trì, và cũng giúp cho các công việc bảo dưỡng được thực hiện đúng tiến độ.
  3. Yêu cầu công việc bảo trì: Công việc bảo trì bất thường thường được tiếp nhận những yêu cầu sửa chữa, bảo trì từ các bộ phận phòng ban khác nhau trong công trình. Đó có thể là yêu cầu từ những người trực tiếp đứng máy (sản xuất) khi họ nghe những âm thanh lạ phát ra từ máy… hoặc cũng có thể là từ các phòng ban hành chính y/c sửa chữa máy lạnh. Phần mềm CMMS là trung tâm xử lý những y/c này và theo dõi tình trạng của các y/c.
  4. Theo dõi lịch sử công việc: Rất nhiều công ty hiện đang sử dụng, quản lý các máy móc thiết bị có tuổi thọ từ 10, 20 hoặc thậm chí là 30 năm. Các máy móc này có một lịch sử sửa chữa, thay thế khá dày. Khi có một sự cố xảy ra, sẽ rất hữu ích nếu kỹ thuật viên có thể tham khảo vấn đề được giải quyết lần trước như thế nào. Trong hệ thống CMMS, khi một sự cố được giải quyết xong, thì lịch sử của nó được ghi lại trong phần lịch sử bảo dưỡng, bảo trì. Nhân viên có thể xem lại, coi đó là thư viện tham khảo cho mình.
  5. Quản Lý Tồn Kho: Bộ phần bảo trì có thể lưu trữ và quản lý rất nhiều trong kho bảo trì, bao gồm vật tư phụ tùng thay thế cho máy móc thiết bị. Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS sẽ cho biết được có bao nhiêu vật tư, phụ tùng còn trong kho. Bao nhiều đã sử dụng cho việc sửa chữa, bao nhiều cần phải đặt hàng để đảm bảo cung cấp đủ cho các kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trng tương lai.
  6. Kiểm tra & đánh giá: Nhiều hệ thống phần mềm quản lý bảo trì CMMS có thể giữ những lịch sử của thiết bị, không thể thay đổi được những thông tin đó. Nên lịch sử của việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị có thể được kiểm tra & đánh giá lại. Điều này sẽ hữu ích trong các trường hợp bị tai nạn hoặc bảo hiểm bồi thường – nhân viên điều tra có thể xác minh nếu bảo dưỡng bảo trì được hoàn thành tốt. Một hệ thống CMMS cũng giữ dữ liệu một cách tập trung nhật, nên việc chuẩn hóa theo chứng chỉ ISO là điều dễ dàng thuận tiện.

Thêm nữa, chúng ta cũng cần biết rõ hơn những lợi ích mà CMMS có thể mang lại. Hình vẽ bên dưới thể hiện chi tiết các lợi ích này:
59c61116d1602.png
Trân trọng.

Nhân dịp có 1 người bạn hỏi tôi về ứng dụng của CMMS vào quản lý vận hành và bảo trì công trình, tôi xin chia sẻ với anh em vài thông tin về CMMS. Trước hết, định nghĩa về CMMS. CMMS là viết tắt của “Computerized Maintenance Management System”. Một hệ thống CMMS là phần mềm máy tính giúp cho team quản lý vận hành & bảo trì công trình có thể theo dõi được tất cả các thiết bị, tài sản mà họ có trách nhiệm quản lý, lên lịch, theo dõi các công việc bảo trì, theo dõi lịch sử bảo trì. Các công việc mà CMMS có thể hỗ trợ được thể hiện như hình bên dưới: ![59c610d4c44b7.png](serve/attachment&path=59c610d4c44b7.png) Cụ thể một số công việc mà CMMS có thể thực hiện như sau: 1. Theo dõi công việc bảo trì: Người quản lý bảo trì có thể chọn thiết bị với 1 sự cố hỏng hóc, mô tả hư hỏng, giao cho một nhân viên kỹ thuật để họ có thể sửa chữa. Khi máy móc thiết bị được sửa, người kỹ thuật chịu trách nhiệm sẽ đánh dấu công việc “Hoàn thành” và người quản lý sẽ được thông báo rằng công việc đã xong. 2. Lên lịch công việc: Bảo trì chúng ta thực hiện là bảo trì phòng ngừa. Vì vậy, chúng ta cần một lịch làm việc đáng tin cậy đối với máy móc thiết bị. Hệ thống CMMS sẽ lập kế hoạch định kỳ và gửi thông báo nhắc nhở đến cho người được giao công việc. Tổ chức việc lập kế hoạch giúp tránh được các quá tải trong công việc cho team bảo trì, và cũng giúp cho các công việc bảo dưỡng được thực hiện đúng tiến độ. 3. Yêu cầu công việc bảo trì: Công việc bảo trì bất thường thường được tiếp nhận những yêu cầu sửa chữa, bảo trì từ các bộ phận phòng ban khác nhau trong công trình. Đó có thể là yêu cầu từ những người trực tiếp đứng máy (sản xuất) khi họ nghe những âm thanh lạ phát ra từ máy… hoặc cũng có thể là từ các phòng ban hành chính y/c sửa chữa máy lạnh. Phần mềm CMMS là trung tâm xử lý những y/c này và theo dõi tình trạng của các y/c. 4. Theo dõi lịch sử công việc: Rất nhiều công ty hiện đang sử dụng, quản lý các máy móc thiết bị có tuổi thọ từ 10, 20 hoặc thậm chí là 30 năm. Các máy móc này có một lịch sử sửa chữa, thay thế khá dày. Khi có một sự cố xảy ra, sẽ rất hữu ích nếu kỹ thuật viên có thể tham khảo vấn đề được giải quyết lần trước như thế nào. Trong hệ thống CMMS, khi một sự cố được giải quyết xong, thì lịch sử của nó được ghi lại trong phần lịch sử bảo dưỡng, bảo trì. Nhân viên có thể xem lại, coi đó là thư viện tham khảo cho mình. 5. Quản Lý Tồn Kho: Bộ phần bảo trì có thể lưu trữ và quản lý rất nhiều trong kho bảo trì, bao gồm vật tư phụ tùng thay thế cho máy móc thiết bị. Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS sẽ cho biết được có bao nhiêu vật tư, phụ tùng còn trong kho. Bao nhiều đã sử dụng cho việc sửa chữa, bao nhiều cần phải đặt hàng để đảm bảo cung cấp đủ cho các kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trng tương lai. 6. Kiểm tra & đánh giá: Nhiều hệ thống phần mềm quản lý bảo trì CMMS có thể giữ những lịch sử của thiết bị, không thể thay đổi được những thông tin đó. Nên lịch sử của việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị có thể được kiểm tra & đánh giá lại. Điều này sẽ hữu ích trong các trường hợp bị tai nạn hoặc bảo hiểm bồi thường – nhân viên điều tra có thể xác minh nếu bảo dưỡng bảo trì được hoàn thành tốt. Một hệ thống CMMS cũng giữ dữ liệu một cách tập trung nhật, nên việc chuẩn hóa theo chứng chỉ ISO là điều dễ dàng thuận tiện. Thêm nữa, chúng ta cũng cần biết rõ hơn những lợi ích mà CMMS có thể mang lại. Hình vẽ bên dưới thể hiện chi tiết các lợi ích này: ![59c61116d1602.png](serve/attachment&path=59c61116d1602.png) Trân trọng.

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
613
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ