Với chủ sở hữu cũng như đơn vị vận hành một công trình, ngoài nhu cầu khai thác tối đa công suất của công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và khai thác là điều kiện tiên quyết. Trong việc đảm bảo an toàn vận hành, an toàn PCCC là một tiêu chí thường trực và luôn được quan tâm hàng đầu vì nếu hệ thống PCCC (báo cháy và chữa cháy) không sẵn sàng trong tình trạng hoạt động cao nhất, rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi cháy xuất hiện và hệ thống PCCC không hoạt động thì mọi giá trị về lợi nhuận trong nhiều năm không còn ý nghĩa, thậm chí dẫn tới phá sản doanh nghiệp, hoặc đưa những người chủ công trình vào vòng lao lý. Trong bài viết này, SICOM chia sẻ các tiêu chuẩn về PCCC để quý độc giả tham khảo và tiện có cái nhìn tổng thể về hệ thống tiêu chuẩn về PCCC của Việt Nam:

TCVN 3991:1985 – Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa
TCVN 5303:1990 – An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 3254:1989 – An toàn cháy – Yêu cầu chung
TCVN 3255:1986 – An toàn nổ – Yêu cầu chung
TCVN 4878:1989 – Phân loại cháy
TCVN 4879:1989 – Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
TCVN 6100:1996 – Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy – Cacbon đioxit
TCVN 6101:1996 – Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit. Thiết kế và lắp đặt
TCVN 6102:1996 – Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột
TCVN 6160:1996 – Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế
TCVN 6161:1996 – Phòng cháy và chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế
TCVN 5040:1990 – Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật
TCVN 5760:1993 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế,lắp đặt và sử dụng
TCVN 5738:1993 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6103:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Thuật ngữ – Khống chế khói
TCVN 6379:1998 – Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật
TCVN 5738:2001 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7026:2002 – Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo
TCVN 7027:2002 – Chữa cháy – Xe đẩy chữa cháy – Tính năng và cấu tạo.
TCVN 7161-1:2002 – Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung
TCVN 7278-1:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chấtlỏng cháy không hoà tan được với nước
TCVN 7278-2:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bềmặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước
TCVN 7278-3:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chấtlỏng cháy hoà tan được với nước
TCVN 7336:2003 – Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
TCVN 7435-1:2004 – Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

SICOM's team.

(nguồn: savame.com)

Với chủ sở hữu cũng như đơn vị vận hành một công trình, ngoài nhu cầu khai thác tối đa công suất của công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và khai thác là điều kiện tiên quyết. Trong việc đảm bảo an toàn vận hành, an toàn PCCC là một tiêu chí thường trực và luôn được quan tâm hàng đầu vì nếu hệ thống PCCC (báo cháy và chữa cháy) không sẵn sàng trong tình trạng hoạt động cao nhất, rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi cháy xuất hiện và hệ thống PCCC không hoạt động thì mọi giá trị về lợi nhuận trong nhiều năm không còn ý nghĩa, thậm chí dẫn tới phá sản doanh nghiệp, hoặc đưa những người chủ công trình vào vòng lao lý. Trong bài viết này, SICOM chia sẻ các tiêu chuẩn về PCCC để quý độc giả tham khảo và tiện có cái nhìn tổng thể về hệ thống tiêu chuẩn về PCCC của Việt Nam: TCVN 3991:1985 – Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa TCVN 5303:1990 – An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa TCVN 3254:1989 – An toàn cháy – Yêu cầu chung TCVN 3255:1986 – An toàn nổ – Yêu cầu chung TCVN 4878:1989 – Phân loại cháy TCVN 4879:1989 – Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 6100:1996 – Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy – Cacbon đioxit TCVN 6101:1996 – Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit. Thiết kế và lắp đặt TCVN 6102:1996 – Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột TCVN 6160:1996 – Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế TCVN 6161:1996 – Phòng cháy và chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế TCVN 5040:1990 – Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật TCVN 5760:1993 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế,lắp đặt và sử dụng TCVN 5738:1993 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6103:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Thuật ngữ – Khống chế khói TCVN 6379:1998 – Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật TCVN 5738:2001 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7026:2002 – Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo TCVN 7027:2002 – Chữa cháy – Xe đẩy chữa cháy – Tính năng và cấu tạo. TCVN 7161-1:2002 – Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7278-1:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chấtlỏng cháy không hoà tan được với nước TCVN 7278-2:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bềmặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước TCVN 7278-3:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chấtlỏng cháy hoà tan được với nước TCVN 7336:2003 – Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Yêu cầu thiết kế và lắp đặt TCVN 7435-1:2004 – Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy SICOM's team. (nguồn: savame.com)

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
95
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ