Để thuận tiện cho anh em ghi nhớ và hình dung, tôi xin chia sẻ lược đồ các văn bản pháp lý anh em cần quan tâm liên quan tới luật PCCC số 40/2013 QH13 và số 27/2001 QH10:
5a8ba76139519.jpg
Đó là những văn bản pháp lý mà tôi hay sử dụng. Các anh em trong phạm vi hoạt động của mình nếu thấy có văn bản pháp lý nào hay dùng vui lòng comments bên dưới để tôi cập nhật và chia sẻ anh em cùng sử dụng cho thuận tiện trên tinh thần: Kiến thức cho đi là kiến thức sống.

Xin cảm ơn.

Để thuận tiện cho anh em ghi nhớ và hình dung, tôi xin chia sẻ lược đồ các văn bản pháp lý anh em cần quan tâm liên quan tới luật PCCC số 40/2013 QH13 và số 27/2001 QH10: ![5a8ba76139519.jpg](serve/attachment&path=5a8ba76139519.jpg) Đó là những văn bản pháp lý mà tôi hay sử dụng. Các anh em trong phạm vi hoạt động của mình nếu thấy có văn bản pháp lý nào hay dùng vui lòng comments bên dưới để tôi cập nhật và chia sẻ anh em cùng sử dụng cho thuận tiện trên tinh thần: Kiến thức cho đi là kiến thức sống. Xin cảm ơn.

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
150
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ