Các tiêu chuẩn đã được biên soạn chờ ban hành trong thời gian tới:

(1) Nhà và công trình – Nguyên tắc khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật;
(2) Nhà và công trình – Các nguyên tắc khảo sát kết cấu chịu lực;
(3) Nhà và công trình – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che;
(4) Hướng dẫn đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng của nhà và công trình theo dấu hiệu bên ngoài;
(5) Quy định về khảo sát kỹ thuật nhà ở.

Các bạn cùng đón xem nhé.

Trân trọng

**Các tiêu chuẩn đã được biên soạn chờ ban hành trong thời gian tới:** (1) Nhà và công trình – Nguyên tắc khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật; (2) Nhà và công trình – Các nguyên tắc khảo sát kết cấu chịu lực; (3) Nhà và công trình – Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu ngăn che; (4) Hướng dẫn đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng của nhà và công trình theo dấu hiệu bên ngoài; (5) Quy định về khảo sát kỹ thuật nhà ở. Các bạn cùng đón xem nhé. Trân trọng

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
55
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ