Ngày 13 tháng 2 năm 2018, Bộ xây dựng và Bộ công an đã phối hợp ban hành quy chế số 01/QCPH-BCA-BXD về việc phối hợp giữa hai bộ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và PCCC đối với dự án xây dựng. Ảnh hưởng nhiều nhất tới anh em làm QLDA là quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình cấp I trở lên. Giờ Bộ xây dựng và Bộ công an phối hợp nghiệm thu theo lưu đồ bên dưới:
5aeae0b93e3d0.png

Thông tin chi tiết anh em xem tại văn bản đính kèm.

Sưu tầm
SICOM's team

Nguồn: http://cucgiamdinh.gov.vn/Quy-che-phoi-hop-giua-Bo-Cong-An-va-Bo-Xay-dung-trong-cong-tac-quan-ly-dau-tu-xay-dung-va-phong-chay-chua-chay-doi-voi-du-an-cong-trinh-286-a877.aspx

Ngày 13 tháng 2 năm 2018, Bộ xây dựng và Bộ công an đã phối hợp ban hành quy chế số 01/QCPH-BCA-BXD về việc phối hợp giữa hai bộ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và PCCC đối với dự án xây dựng. Ảnh hưởng nhiều nhất tới anh em làm QLDA là quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình cấp I trở lên. Giờ Bộ xây dựng và Bộ công an phối hợp nghiệm thu theo lưu đồ bên dưới: ![5aeae0b93e3d0.png](serve/attachment&path=5aeae0b93e3d0.png) Thông tin chi tiết anh em xem tại văn bản đính kèm. Sưu tầm SICOM's team Nguồn: http://cucgiamdinh.gov.vn/Quy-che-phoi-hop-giua-Bo-Cong-An-va-Bo-Xay-dung-trong-cong-tac-quan-ly-dau-tu-xay-dung-va-phong-chay-chua-chay-doi-voi-du-an-cong-trinh-286-a877.aspx

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
163
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ