Theo quy định tại Điều 54 & 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014, Gói thầu tư vấn dưới 500 triệu đồng sẽ áp dụng hình thức Chỉ định thầu & Quy trình Chỉ định thầu gồm:

 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: a) Lập hồ sơ yêu cầu b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu.
 2. Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu:
 3. Tờ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu:
 4. Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu:
 5. Tờ trình đề xuất nhà thầu Chỉ định thầu:

 6. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:
  a) Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định: đã lập và phê duyệt ở bước trên
  b) Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu

 7. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu:
 8. Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất của nhà thầu:
 9. Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.
 10. Thẩm định Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu:
 11. Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu
 12. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu

 13. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

 14. Biên bản thương thảo hợp đồng:
 15. Draft HĐ trình ký:

Trân trọng.
Sicom's team

Theo quy định tại Điều 54 & 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014, Gói thầu tư vấn dưới 500 triệu đồng sẽ áp dụng hình thức Chỉ định thầu & Quy trình Chỉ định thầu gồm: 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: a) Lập hồ sơ yêu cầu b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. - Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu: - Tờ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu: - Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu: - Tờ trình đề xuất nhà thầu Chỉ định thầu: 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu: a) Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định: đã lập và phê duyệt ở bước trên b) Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu 3. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu: - Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất của nhà thầu: 4. Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này. - Thẩm định Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu: - Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu - Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu 5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng: - Biên bản thương thảo hợp đồng: - Draft HĐ trình ký: Trân trọng. Sicom's team

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
70
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ