Danh sách 12 công ty PV lớn nhất trên thế giới

 1. Trina Solar Limited (ADR) (NYSE:TSL)
 2. JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)
 3. JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:JASO)
 4. Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ)
 5. First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR
 6. GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (OTCMKTS:GCPEF)
 7. SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)
 8. Longi Solar
 9. Hanwha Q Cells Co Ltd -ADR (NASDAQ:HQCL)
 10. Shunfeng Clean Energy
 11. Lerri Solar
 12. Tongwei Solar
Danh sách 12 công ty PV lớn nhất trên thế giới 1. Trina Solar Limited (ADR) (NYSE:TSL) 2. JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS) 3. JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:JASO) 4. Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) 5. First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR 6. GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (OTCMKTS:GCPEF) 7. SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR) 8. Longi Solar 9. Hanwha Q Cells Co Ltd -ADR (NASDAQ:HQCL) 10. Shunfeng Clean Energy 11. Lerri Solar 12. Tongwei Solar

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
102
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ