Homecare > Trở thành đối tác


S-HOMECARE cần những đối tác như bạn: Trung thực - Chuyên nghiệp - Minh bạch. 

Cộng tác với S-HOMECARE và bạn kiếm tiền như một đối tác độc lập. Bạn làm chủ cuộc sống của chính mình từ việc lựa chọn khách hàng & công việc để thực hiện, lựa chọn thời gian phù hợp để nhận thực hiện công việc, lựa chọn số tiền mà mình kiếm được.