S-HOMECARE > Dịch vụ của S-HOMECARE > Bảo trì máy lạnh > 3. Tại sao phải bảo trì máy lạnh?

Bảo trì máy lạnh định kỳ có các tác dụng sau:
+ Giúp máy hoạt đng tt, n đnh, và tiết kim đin năng;
+ Bảo v máy lnh, giúp tăng tui th ca máy;
+ Đem li cho bn ngun không khí sch giúp người sử dụng tránh được các bnh v đường hô hp và do đó bo v sc khe cho c gia đình;
+ Biết trước được nhng hư hỏng có th xy ra đ kp thi sa cha, thay thế;
+ Đảm bảo an toàn, tránh được các s c, ri ro v đin như h mch, dò rỉ gas.

Trân trọng.