S-HOMECARE > Dịch vụ của S-HOMECARE > Bảo trì máy lạnh > 4. Thời gian bảo trì máy lạnh?

- Thời gian bảo trì máy lạnh tối ưu phụ thuộc vào tần suất sử dụng máy lạnh và môi trường lắp máy lạnh. Một số trường hợp thường gặp đề xuất như sau:

+ Đối vi h gia đình thi gian khong t 3 - 4 tháng/ln. Nếu tn sut s dng thp thì khong 6 tháng/ln.
+ Đối vi công ty, nhà hàng khong 3 tháng/ln. Trong môi trường có nhiu bi bn thi gian nên là 1- 2 tháng/lần.
+ Đối với cơ sở – xí nghiệp sản xuất bụi bặm nhiều thì thời gian là khoảng 1tháng/lần.

Trân trọng.