S-HOMECARE > Trợ giúp > 1. Hướng dẫn sử dụng với khách hàng

Để sử dụng dịch vụ của s-homecare, khách hàng sẽ thực hiện theo quy trình sau:

STT

TÊN GỌI

NỘI DUNG

GHI CHÚ

B1

Tải/cài đặt ứng dụng

1. Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS, tìm và mở ứng dụng “Apple store” 

- Vào mục tìm kiếm gõ “S-HOMECARE”.
- Tải và cài đặt ứng dụng

2. Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành android, tìm và mở ứng dụng “Play store”  .

- Vào mục tìm kiếm gõ “S-HOMECARE”.
Tải và cài đặt ứng dụng

Nếu quý khách hàng gặp khó khăn trong quá trình cài đặt ứng dụng, vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH của S-HOMECARE - 0909 491 334 để được hướng dẫn trực tiếp.

Chỉ thực hiện lần đầu tiên

B2

Khai báo thông tin khách hàng

Các thông tin khách hàng cần cung cấp:

1) Họ và tên (*):

2) Số điện thoại (*):

3) Email:

4) Địa chỉ:

5) Chọn dịch vụ quan tâm:

6) Số điện thoại người giới thiệu: (được tặng 30,000 vào tài khoản thưởng).

Chỉ thực hiện lần đầu tiên

B3

Đặt dịch vụ

Mở ứng dụng và đặt dịch vụ cần sử dụng

 

B4

Xác nhận yêu cầu

Khẳng định các thông tin đã đặt:

- Loại dịch vụ, số lượng

- Thời gian thực hiện dịch vụ

- Địa điểm thực hiện

- Gửi ghi chú trao đổi các lưu ý với cán bộ kỹ thuật thực hiện

 

B5

Thực hiện dịch vụ

Vào thời gian và địa điểm đã đặt, cán bộ kỹ thuật sẽ tới thực hiện dịch vụ.

(Có chức năng nhắc giờ khách hàng tùy theo yêu cầu nhắc, mặc định là nhắc trước 1 ngày & 1 giờ)

 

B6

Hoàn thành

Thanh toán, đánh giá việc thực hiện dịch vụ của của cán bộ kỹ thuật.