KIẾN THỨC XÂY NHÀ & SỮA NHÀ

Các tiêu chuẩn về PCCC

Với chủ sở hữu cũng như đơn vị vận hành một công trình, ngoài nhu cầu khai thác tối đa công suất của công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và khai thác là điều kiện tiên quyết. Trong việc đảm bảo an toàn vận hành, an toàn PCCC là một tiêu chí thường trực và luôn được quan tâm hàng đầu vì nếu hệ thống PCCC (báo cháy và chữa cháy) không sẵn sàng trong tình trạng hoạt động cao nhất, rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi cháy xuất hiện và hệ thống PCCC không hoạt động thì mọi giá trị về lợi nhuận trong nhiều năm không còn ý nghĩa, thậm chí dẫn tới phá sản doanh nghiệp, hoặc đưa những người chủ công trình vào vòng lao lý. Trong bài viết này, SICOM chia sẻ các tiêu chuẩn về PCCC để quý độc giả tham khảo và tiện có cái nhìn tổng thể về hệ thống tiêu chuẩn về PCCC của Việt Nam.

  • Ngày: 2018-02-11
  • Lượt xem: 1016
Xem chi tiết
 Website các văn bản pháp luật liên quan

Website của chính phủ, Hiệp hội Bất động sản, Bộ xây dựng,..

  • Ngày: 2017-08-29
  • Lượt xem: 1247
Xem chi tiết
Các hệ thống quản lý bảo trì công trình

Quản lý bảo trì công trình cũng là một trong những công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất, nhằm điều hành tốt hơn các tổ chức bảo trì công trình và những bộ phận liên quan. Để hoạt động bảo trì công trình theo đúng mục tiêu cần phải có một hệ thống quản lý bảo trì công trình. Hệ thống quản lý bảo trì công trình có thể được thực hiện thủ công hoặc được máy tính hoá.

  • Ngày: 2017-07-28
  • Lượt xem: 2635
Xem chi tiết
Các nghiên cứu khoa học đã được công bố

Trong quá trình hoạt động, nhóm R&D của SICOM đã nghiên cứu và có một số bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước, một số bài báo điển hình được trích dẫn ở đây để tiện tham khảo.

  • Ngày: 2017-07-10
  • Lượt xem: 1124
Xem chi tiết