KIẾN THỨC XÂY NHÀ & SỮA NHÀ

Quản lý bảo trì công trình cũng là một trong những công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất, nhằm điều hành tốt hơn các tổ chức bảo trì công trình và những bộ phận liên quan. Để hoạt động bảo trì công trình theo đúng mục tiêu cần phải có một hệ thống quản lý bảo trì công trình. Hệ thống quản lý bảo trì công trình có thể được thực hiện thủ công hoặc được máy tính hoá.

  • Ngày: 2017-07-28
  • Lượt xem: 97
Xem chi tiết
Các nghiên cứu khoa học đã được công bố

Trong quá trình hoạt động, nhóm R&D của SICOM đã nghiên cứu và có một số bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước, một số bài báo điển hình được trích dẫn ở đây để tiện tham khảo.

  • Ngày: 2017-07-10
  • Lượt xem: 80
Xem chi tiết
Các gói dịch bảo trì công trình mà sicom cung cấp

Bảo trì công trình bao gồm: bảo trì xây dựng (bảo trì kết cấu công trình, bảo trì chi tiết kiến trúc) + bảo trì thiết bị (bảo trì hệ thống cơ điện lạnh - MEP) + Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành + kiểm định chất lượng công trình + ...

Sự xuống cấp sớm các công trình xây dựng chủ yếu do không được bảo trì. Song song với việc sửa chữa, nâng cấp công trình,  bảo trì trở thành một phần công việc không thể tách rời trong hoạt động xây dựng và quản lý tòa nhà.

  • Ngày: 2017-07-10
  • Lượt xem: 98
Xem chi tiết