Trang chủ > Phương thức hoạt động

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

   - Khách hàng là trung tâm mọi hoạt động của SICOM;

   - Với mỗi sản phẩm và dịch vụ mà SICOM cung cấp, SICOM cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối đến từng chi tiết.

   - Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SICOM (SICOM), cam kết chỉ cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Nhằm đảm bảo chất lượng, Chúng tôi đã triển khai thực hiện hệ thống quan lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Hệ thống quản lý chất lượng này được mô tả trong sổ tay chất lượng của công ty.

   - Ngoài ra, SICOM không ngừng đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực thiết bị, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, công nhân của mình được thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ để có đủ năng lực cần thiết thực hiện những công việc được giao.

   - SICOM cam kết và yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên phải thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vì uy tín và sự phát triển bền vững của SICOM.

   Trân trọng.