Thi công xây dựng khách sạn Hương Cảng


Khách sạn Hương Cảng ~ 1000 m2 sàn
Địa chỉ: Khu Co Tec, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp HCM
Chủ Đầu Tư: Ông Nguyễn Đình Lộc
Thời gian thi công: 09/2010 - 03/2011  • Ngày: 2017-07-02
  • Lượt xem: 500