TIN TỨC & SỰ KIỆN

CURRENT ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING

  • Ngày: 2017-10-01
  • Lượt xem: 26
Xem chi tiết
SICOM phối hợp với Việt PMP và Cộng đồng BIM Việt Nam tổ chức hội thảo về vận hành và bảo trì công trình

Định kỳ hàng tháng, Cộng đồng quản lý dự án xây dựng Việt Nam và Cộng đồng BIM Việt Nam tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình "hành nghề". Trong buổi hội thảo lần này, SICOM phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề vận hành và bảo trì công trình. Thông điệp của hội thảo lần này là giúp cộng đồng quản lý dự án và BIM của Việt Nam ý thức được vai trò và ảnh hưởng của vận hành và bảo trì tới vòng đời của một dự án về các mặt: chi phí, chất lượng, tuổi thọ.

  • Ngày: 2017-07-02
  • Lượt xem: 109
Xem chi tiết
SICOM phối hợp với Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo về Đánh giá tình trạng công trình

Đánh giá tình trạng công trình là việc làm hết sức cần thiết cho các công trình đang vận hành và khai thác để biết được tình trạng của công trình. Có bắt được đúng bệnh thì giải pháp đưa ra mới hợp lý nhất. Việc làm này đặc biệt cần thiết cho các công trình đã đi vào hoạt động mà chưa có quy trình bảo trì hay kế hoạch bảo trì để đảm bảo công trình luôn ở trong tình trạng sẵn sàng phục vụ cao nhất.

  • Ngày: 2017-07-02
  • Lượt xem: 76
Xem chi tiết