Bảo trì công trình

Bảo trì công trình

BẢO TRÌ CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA TÒA NHÀ

BẢO TRÌ CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA TÒA NHÀ

Bảo trì các hệ thống kỹ thuật công trình bao gồm các công việc sau: Bảo trì xây dựng (bảo trì kết cấu công trình, bảo trì chi tiết kiến trúc) + Bảo trì thiết bị (bảo trì hệ thống cơ điện lạnh - MEP) + Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành + Kiểm định chất lượng công trình + Kiểm tra, quan trắc, bảo dưỡng và sửa chữa công trình

Xem thêm

BẢO TRÌ MẶT NGOÀI TÒA NHÀ

BẢO TRÌ MẶT NGOÀI TÒA NHÀ

Sau một thời gian sử dụng, mặt ngoài của các công trình thường bị xuống cấp nhiều nhất do tác dụng của thời tiết, lún và biến dạng của công trình. Vì vậy các công việc sau cần được thực hiện một cách định kỳ để tòa nhà luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ cao nhất đồng thời đảm bảo mỹ quan và thẩm mỹ như thiết kế ban đầu.

Xem thêm

CẢI TẠO VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

CẢI TẠO VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

Trong quá trình vận hành và khai thác công trình sẽ có lúc chủ sở hữu cần cải tạo sửa chữa để làm mới công trình, để chuyển đổi công năng, để nâng cấp/thay đổi kiến trúc, kết cấu hoặc thiết bị của công trình. Khi đó, các công việc SICOM có thể đảm nhận bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc sau:

Xem thêm

QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Quan trắc công trình là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh theo thời gian. Quan trắc công trình xây dựng sẽ giúp tìm ra nguyên nhân gây lún, đánh giá mức độ nguy hiểm có thể xảy ra, từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất để khắc phục sự cố đảm bảo chất lượng công trình.

Xem thêm

LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CHO CÔNG TRÌNH

LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CHO CÔNG TRÌNH

Với kinh nghiệm lập quy trình bảo trì cho nhiều công trình khác nhau từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh, các quy trình bảo trì công trình được lập bởi SICOM luôn sẵn sàng đưa vào thực tế quản lý vận hành tòa nhà giúp chủ sở hữu các tòa nhà đạt được các mục tiêu của mình như:

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CỦA TÒA NHÀ

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CỦA TÒA NHÀ

Công tác kiểm định và bảo trì có ý nghĩa rất lớn đối với công trình xây dựng để tìm ra “bệnh” công trình rồi chủ động có những biện pháp phòng ngừa. Nhưng kinh phí đang là rào cản lớn nhất cho vấn đề bảo trì ở nước ta. Không có sự đột phá trong lĩnh vực này,

Xem thêm
Sicom
Facebook
Zalo
Hotline