CHƯƠNG TRÌNH 100% HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH 100% HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

  Bảo trì công trình tại Việt Nam là một việc đầy thử thách, vì thế chúng tôi luôn  sẵn sàng hỗ trợ Quý khách. Nếu như Quý khách không hài lòng 100% với dịch vụ của SICOM, hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 0909 491334 hoặc gửi thư về info@sicom.com.vn để yêu cầu được thực hiện lại hoặc bảo hành miễn phí trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành dịch vụ.

  A. Phạm Vi Chương Trình:

  Chương trình đảm bảo sự hài lòng 100% của khách hàng chỉ áp dụng cho các khách hàng đã sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi SICOM hoặc/và S-HOMECARE.

  B. Nội Dung Chương Trình:

  Sau khi thực hiện dịch vụ trong vòng 03 ngày, nếu có bất cứ lí do nào khiến Khách Hàng không hài lòng với dịch vụ do SICOM hoặc/và S-HOMECARE cung cấp thì Khách hàng sẽ được SICOM hỗ trợ (căn cứ trên yêu cầu của Khách hàng) theo một trong hai hình thức dưới đây:
  - Lựa chọn 01: Thực hiện lại dịch vụ;
  - Lựa chọn 02: Bảo hành dịch vụ đã thực hiện.

  C. Quy Trình:

  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành dịch vụ (“Thời hạn Hợp lệ”), Khách Hàng có nhu cầu sử dụng quyền lợi nêu trên theo Chương trình Đảm bảo Hài lòng 100% cần liên lạc với SICOM để được hỗ trợ thông qua các hình thức sau:

  - Khách hàng liên hệ trực tiếp với Chuyên viên tư vấn của SICOM;

  - Khách hàng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của SICOM qua các kênh Livechat, Hotline.

  - Khách hàng xác nhận không hài lòng với dịch vụ của SICOM qua đánh giá trên ứng dụng sau khi cán bộ kỹ thuật của SICOM hoàn thành dịch vụ.

  D. Điều Khoản Khác:

  - SICOM không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho SICOM trong thời hạn và thông qua các hình thức nêu trên.

  - Khách hàng cần tuân thủ theo chính sách, quy định của SICOM đối với các dịch vụ được hỗ trợ.

  - Khách hàng cần hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ theo Chương trình Đảm bảo Hài lòng 100%.

  Sicom
  Facebook
  Zalo
  Hotline