Đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

SICOM là đối tác chiến lược phát triển các dự án bất động sản. Các công việc đảm nhận: Đầu tư vốn phát triển dự án độc lập hoặc liên doanh liên kết với các đối tác, Xin cấp phép quy hoạch, Đăng ký làm chủ đầu tư, Thỏa thuận quy hoạch, Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, Thỏa thuận đấu nối hạ tầng, Thẩm duyệt PCCC, Đánh giá tác động môi trường, Thiết kế, Xin phép xây dựng, Thi công xây dựng, Thi công cảnh quan, nội và ngoại thất công trình, Quản lý & vận hành công trình, Bảo trì công trình.

Xem thêm
Sicom
Facebook
Zalo
Hotline