PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

  - Khách hàng là trung tâm mọi hoạt động của SICOM;
  - Với mỗi sản phẩm và dịch vụ mà SICOM cung cấp, SICOM cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối đến từng chi tiết.
  - Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SICOM (SICOM), cam kết chỉ cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
  - Ngoài ra, SICOM không ngừng đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực thiết bị, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, công nhân của mình được thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ để có đủ năng lực cần thiết thực hiện những công việc được giao.
  - SICOM cam kết và yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên phải thực hiện đầy đủ các cam kết của Sicom về chất lượng với khách hàng. Đó là vì khách hàng, vì cán bộ công nhân viên Sicom và vì sự phát triển bền vững của Sicom.

  Sicom
  Facebook
  Zalo
  Hotline