S-HOMECARE > Dịch vụ của S-HOMECARE > Bảo trì máy lạnh > 2. Bảo trì máy lạnh là gì?

Bảo trì máy lạnh là hoạt động kiểm tra tình trạng hoạt động bình thường của máy lạnh, vệ sinh lưới lọc, thông thoáng ống thoát nước ngưng, kiểm tra tình trạng gas của máy lạnh. 

Trân trọng.