S-HOMECARE > Dịch vụ của S-HOMECARE > Sửa chữa nhà các loại > 1. Đơn giá sửa chữa

Sửa chữa bất kỳ một thiết bị nào của nhà đều được chia thành 2 loại chi phí: nhân công + vật tư. Quý khách hàng có thể tự mua vật tư theo bảng thống kê mà cán bộ kỹ thuật của SHC tính toán hoặc tham khảo báo giá vật tư do các đối tác của s-homecare cung cấp tại website sicom.com.vn. Phí nhân công được tính là: 200,000/giờ. Căn cứ vào tình trạng hư hỏng cần sửa chữa, cán bộ kỹ thuật của s-homecare sẽ có báo giá chi tiết cho quý khách hàng. Công việc chỉ được thực hiện khi quý khách hàng phê duyệt đề xuất báo giá của cán bộ kỹ thuật s-homecare.