Ý KIẾN KHÁCH HÀNG P&G


Ông Edward Wei,

Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH   Procter & Gamble Việt Nam:  

  "SICOM là một trong số rất ít nhà thầu Việt Nam mà chúng tôi tin tưởng về mọi mặt: đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của cán bộ kỹ thuật, bảo mật thông tin của khách hàng và đặc biệt là dịch vụ chất lượng cao."