Giới thiệu > Tại sao chọn SICOM?


  1. Tổng thầu bảo trì công trình từ Tư vấn lập quy trình bảo trì công trình tới thực hiện bảo trì công trình: sơn nước mặt ngoài, chống thấm, đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành, bảo trì các hệ thống kỹ thuật (thang máy, PCCC, xử lý nước thải, ...);
  2. Cung cấp chiến lược bảo trì công trình, kế hoạch bảo trì, quản lý bảo trì, lưu trữ hồ sơ tài liệu;
  3. Thực hiện bảo trì công trình một cách tổng thể, toàn diện: xây dựng & MEP
  4. Cung cấp các giải pháp công nghệ: CMMS, QR code, … quản lý danh mục tài sản, lịch sử bảo trì;
  5. Cung cấp/cập nhật các văn bản pháp lý về bảo trì công trình; và quan trọng nhất
  6.  Đã là đối tác của các đơn vị uy tín trên thị trường như: Fideco, POTs, PSA, REE, P&G, QSR, ...

Trân trọng.

SICOM's team.