Latest Blogs

Điều kiện và cách thức để lên sàn chứng khoán

Quy định tại nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19  tháng 01  năm 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

  • Ngày: 2019-12-19
  • Lượt xem: 409
Xem chi tiết
Phân cấp công trình và niên hạn sử dụng

Niên hạn sử dụng các công trình theo cấp công trình được trình bày trong bài viết này.

Niên hạn sử dụng công trình được quy định tại  QCVN 03:2012/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ căn cứ vào cấp của công trình. Cấp của công trình được quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016

  • Ngày: 2019-11-18
  • Lượt xem: 1430
Xem chi tiết
Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD).

  • Ngày: 2019-10-26
  • Lượt xem: 365
Xem chi tiết
Đồng hành cùng trường cao đẳng Cao Thắng trong cuộc thi "bàn tay vàng" cấp thành phố

Thể hiện cam kết của Sicom trong việc đồng hành cùng các trường đào tạo nguồn nhân lực cho vận hành và bảo trì tòa nhà, ngày 25/8/2019 Sicom đã có mặt tại cuộc thi "bàn tay vàng" cấp thành phố được tổ chức tại trường Cao Thắng để động viên thầy và trò trường Cao Thắng.

  • Ngày: 2019-08-26
  • Lượt xem: 385
Xem chi tiết